5 günde İngilizce programı ve işadamlarının programa ilgisi

5 günde İngilizce programı ve işadamlarının programa ilgisi.5 günde İngilizce programı yapısı ve işleyişi bakımıyla klasik dil öğrenme yöntemlerinden oldukça farklıdır. Zaten klasik yöntemler uygulayarak 5 günde İngilizce öğrenilmesi düşünülemez.

5 günde İngilizce programı öncesinde birey ciddi bir testten geçirilir. Burada bireyin mesleğine, kişilik özelliklerine, İngilizce bilgisine ve hedeflerine bakılır. Tüm bu veriler alındıktan sonra uzman ekipler kapsamlı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirmenin sonucunda her birey için ayrı metotlar belirlenir. Daha sonra 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı olan Alta Eğitim tarafından verilen bir kahvaltı ile 5 günde İngilizce programı resmi olarak başlamış olur. Kahvaltı başladıktan sonra 5 günde İngilizce programı sona erene kadar Türkçe konuşmak kesin suretle yasaklanır. Bireyler malalara dahi gurupla birlikte çıkarlar ve kendi aralarında da Türkçe konuşamazlar. Bu durumda İngilizce öğrenmek için beyin tam anlamıyla hazır hale gelir. 5 günde İngilizce programı süresince kişilere İngilizce isimler ve roller verilir. Örneğin 5 günde İngilizce programına kıtlan bir birey Londra’da ikamet eden bir gazeteci rolüne bürünür. İngilizce isimler de 5 günde İngilizce programı bitene kadar kullanılır. 5 günde İngilizce programına katılanlar 5 gün boyunca dış ortamdan izole edilmiş bir alanda sadece İngilizceye yoğunlaşırlar. 5 günde İngilizce programı yatılı değildir. Her gün program bittikten sonra bireyler normal hayatlarına dönerler. 5 günde İngilizce programı sona erdikten sonra da öğrenme devam etmektedir. Bireyler 5 günde İngilizce programı sonrasında öğretilen metotlarla kelime öğrenmeye devam ederler. 5 günde İngilizce programı İngilizce öğrenmek için acelesi olanlar, yurt dışına çıkması gerekenler tarafından sıklıkla tercih edilir ki bu durmada olanlar da büyük oranda işadamlarıdır.

Geçmişte İngilizce öğrenmeye ihtiyaç duymayan işadamları dünyanın küresel bir hale gelmesiyle İngilizce öğrenme zorunda kalmışlardır. Bu nedenle de 5 günde İngilizce programına başvururlar. İstanbul’da yaşayan işadamlarının dışında il dışından gelenler de 5 günde İngilizce programına katılmaktadır. 5 günde İngilizce programının kısa süreli olması işadamları için oldukça avantajlı bir dirimdir. Eğer program uzun süreli olursa yoğun iş temposu içerisinde İngilizce öğrenmeye vakit ayıramayacaklardır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply