Neden 5 günde İngilizce programı

Neden 5 günde İngilizce programı.5 günde İngilizce programı ülkemize Almanya’dan getirilmiş bir programdır fakat programın geliştirildiği ülke ise Bulgaristan’dır. Soğuk savaş döneminde İngilizce bilen ajanlara sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.

Fakat İngilizce bilen ajan sayısı da Bulgaristan’da oldukça azdır. Dil uzmanları da İngilizce bilen ajanların sayısını artırmak için bir dil programı oluşturmak için çalışmalara başlarlar. Uzun çalışmaların ardından 5 günde İngilizce programı ortaya çıkar ve ajanlar üzerinde uygulanmaya başlar. Bir yandan da 5 günde İngilizce programı dil uzmanları tarafından sürekli olarak geliştirilir. 5 günde İngilizce programı ajanlar üzerinde oldukça başarılı olur. Bulgaristan da 5 günde İngilizce programını uzun süre aynı amaç doğrultusunda kullanır. Soğuk savaş döneminin sona erip, demir perdenin aralanmaya başlamasıyla birlikte 5 günde İngilizce programı Avrupa’ya geçiş yapar. Almanya’da Maximillian Üniversitesi tarafından onaylanan program kısa zamanda tüm Avrupa ülkelerine yayılır. 5 günde İngilizce programı tüm ülkelerde yüksek başarı oranı yakalamıştır. Yıllardır emek harcamasına rağmen İngilizceyi öğrenemeyenler programa ciddi ilgi gösterir. Türkiye’nin 5 günde İngilizce programı ile tanışması ise 2001 yılana rastlar. Türkiye’de dil eğitiminde aksamaların yaşandığını gören Alta Eğitim Danışmanlık, dil eğitimi konusunda Avrupa’da çalışmalar yürütürken 5 günde İngilizce programı ile karşılaşır ve programı inceledikten sonra Türkiye’ye getirme kararı alır.

 

5 günde İngilizce programı 2001 yılında Türkiye’ye getirilir. O yollarda Türkiye’de 5 günde İngilizce programı bilinmemektedir. Bu nedenle program direkt olarak bireylerin tek tek kullanımına sunulmaz. 5 günde İngilizce programı bir süre büyük şirket çalışanlarının üzerinde uygulanır ve mükemmel bir başarı oranı sağlanır. Bu sayede 5 günde İngilizce programı Türkiye’de kısa bir süre içerisinde tanınır ve bireylerden de programa katılmak için talepler gelmeye başlar. Taleplerin yoğunlaşması ile birlikte Alta Eğitim, 5 günde İngilizce programını bireylerin hizmetine açar. 5 günde İngilizce programında değişik seviyelerde İngilizce öğretilmesinin garanti edilmesi ilgiyi her geçen gün artırır ve 5 günde İngilizce programı Türkiye’nin en çok bilinen, en çok güvenilen kısa zamanlı dil programı haline gelir. 5 günde İngilizce programına yoğun ilgi bugün de devam etmektedir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply